Debatt -- SAC debatt

 

Om Debatt

E-postlista fŲr allmšn debatt inom SAC Syndikalisterna.

Om SAC, anarkismen, syndikalismen, ideologi, aktuella hšndelser, samhšllet med mera. Allt som inte passar nŚgon annan lista bšttre!

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Debatt . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan Debatt
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till debatt@lists.sac.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Debatt

Du kan anmäla dig till Debatt genom att fylla i nödvändig information nedan.

  Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.
  Din e-postadress:  
  Namn och LS-tillhörighet:  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av Debatt
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: L√∂senord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Debatt), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Debatt administreras av list-adm at admin.sac.se
Administrativ sida för Debatt (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.sac.se

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered