NorrkopingsLS -- E-postlista för Norrköpings LS av SAC

 

Om NorrkopingsLS

Välkommen till e-postlistan för din fackförening Norrköpings LS av SAC!

Här kan du hålla kontakt med andra medlemmar i LS, diskutera arbetsplatskamp, fackliga frågor och vår förenings verksamhet. Du får också information om vad som är på gång inom LS och vad som beslutas på medlems- och styrelsemöten.

Inga beslut tas på denna lista utan den är till för diskussion och information. Beslutar om vår fackfarening gör vi tillsammans och demokratiskt på medlemsmötena den sista torsdagen varje månad.

För att skicka ett mail till alla på listan, skicka det till norrkopingsls@lists.sac.se. Glöm inte att skriva under med ditt namn!

Tillsammans är vi starka!

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet NorrkopingsLS . (The current archive is only available to the list members.)

Hur används e-postlistan NorrkopingsLS
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till norrkopingsls@lists.sac.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till NorrkopingsLS

Du kan anmäla dig till NorrkopingsLS genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av NorrkopingsLS
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan NorrkopingsLS), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan NorrkopingsLS administreras av norrkopingsls-owner at lists.sac.se
Administrativ sida för NorrkopingsLS (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.sac.se

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered